Existenciální neruróza je moderním jevem

Neourózase vyznačuje chronickou neschopnost věřit v důležitost, užitečnost a pravdivost čehokoliv, co si člověk jen dovede představit, že by dělat měl, případně že by o to měl zájem, natož pak že by se měl pro to angažovat.
anatomie člověka
Při existenciální neuróze jde opocit zplanění života a naprosté existenční beznaděje. Dá se hovořit o nenaplněné smysluplnosti života.

Úzce souvisí s odcizením.K odcizení se člověk dostane tak, že lidé zažívají nedostatek nebo ztrátu přijatelných sociálních norem, které by mohly řídit jejich jednání a byly směrodatným měřítkem jejich životních hodnot.
muž a demence
S pocitem ztráty smyslu životase setkáváme u lidí, u nichž překážky byly příliš velké, když okolnosti byly nepředstavitelně nepříznivé, když s jejich úsilí zhroutilo. Často se k nim řadí muži, kteří mají pocit, že se nezvládli postarat o rodinu kterým zkrachovalo podnikání nebo dostali výpověď z práce.

Odcizení se vyskytujei u těch, kteří nikdy ničím nadšení nebyli, kterým moc nešlo o to, co dělali. Odcizení se vyskytuje u lidí, pro které to, co dělali, nebylo smyslem jejich života a celoživotním cílem či idolem a ideálem.
žebřík kariery
Existenciální neurózase dá vypozorovat i ve vztahu k nízké pracovní morálce, k nespokojenosti s prací, sám se sebou, se světem, v němž daný člověk žije, i s jeho vlastním životem atp.
Jedinec má negativní postoj k životu, pociťuje beznaděj, pocit nesmyslnosti vlastní existence, má až sebevražedné úmysly. Jde o jakési existenční zoufalství.
Projevy:

 • značná nechuť chodit denně do práce,
 • pocit, že selhal,
 • zlost a špatná nálada
 • pocity viny a výčitky vůči sobě
 • skleslost a lhostejnost
 • negativismus
 • izolace a ústup do ústraní
 • celodenní pocit únavy a vyčerpanosti
 • častý pohled na hodinky
 • velká únava po práci
 • ztráta kladného vztahu či omezování kontaktů ke kolegům, zákazníkům, jednatelům apod.
 • neschopnost soustředit se na to, co říkají
 • omezování diskuzí
 • nedůvěra, stihomanství, všudypřítomné konflikty
 • stereotypizace výkonu práce
 • časté nachlazení, bolesti hlavy, kloubů

To, že se člověku jednoduše nechce do práce, nebo ho práce příliš nebaví, je vyčerpaný z péče o rodinu a z naplnění svých koníčků, neznamená, že je postižen touto neurózou!!

© 2024 Stavir - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress