Založte si čtenářský kroužek

Čtete rádi? Chcete se podělit o své dojmy a pocity z přečtené knihy? Zkuste si založit čtenářský kroužek. O co jde a jak na to? Čtěte.
Co je čtenářský kroužek?
Jedná se o pravidelné setkávání lidí, kteří mají společný zájem: četbu.
Jak to probíhá?
miniautry na knize
Členové kroužku si pokaždé zvolí nějakou knihu (dohodou, hlasováním, dle pořadníku), vymezí si určitý čas, za který je knihu třeba přečíst. Po vytyčené době se opět setkají, aby probrali své pocity z knihy. Baví se o postavách, ději, stylu. Probírají, co se jim na knize líbilo a nelíbilo. Po sléze pak mohou knize udělit společné ohodnocení. Pokud chtějí, mohou své dojmy sepsat a zápisky ukládat buď do společné knihy, či třeba na internet, kde tím dají inspiraci ke čtení dalším čtenářům.
Nemusí se vždy jednat o osobní setkání.
V době, kdy všemu vládne velká internetová síť, už lze mnoho věcí dělat přes internet. Pokud tedy nemáte v blízkém okolí nikoho, kdo by o čtenářský kroužek stál, můžete si podat inzerát přímo na internet. S lidmi, kteří bydlí až příliš daleko, pak můžete čtenářský kroužek navštěvovat online.
Musí jít vždy o staré knihy?
Ne. To že je povinná četba ve školách volena převážně z knih, které byly napsané v jiném století, neznamená, že nová literatura má menší kulturní hodnotu.
Je potřeba každou knihu vlastnit?
Ne. Knihu si můžete vypůjčit v knihovně a poté se o ní napsat do čtenářského deníku.
bordeauxská doga
Co je čtenářský deník?
Jedná se o soupis informací o knize, kterou jste přečetli. Můžete si jej vést ručně do sešitu, nebo třeba na počítači.
Jaké informace by měly být uvedeny ve čtenářském deníku?
· Název knihy
· Datum vydání knihy
· Jméno autora a základní informace o něm (datum narození, popřípadě i úmrtí, země původu)
· Žánr knihy
· Jména a krátká charakteristika hlavních postav
· Shrnutí dějové linky
· Vlastní dojmy a pocity
Jak vést efektivně čtenářský deník?
Pro efektivnější dohledávání ve čtenářském deníku je lepší mít v zápiskách jakýsi systém. Například zápisky o knihách od jednoho autora by měly být vedený za sebou. Buďto v pořadí jejich vydání, nebo v pořadí, v jakém jste knihy četli.
Čtenářský kroužek vás nejen inspiruje ke čtení knih, které jste doposud neměli štěstí odhalit, ale i k poznání nových lidí, a utvoření nových přátelství.

© 2024 Stavir - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress